آب گریزی و فناوری نانو
آب گریز یا هیدروفوب در شیمی و زیست شناسی سلول کاربرد دارد و یک پدیده فیزیکی در مولکول ها است که از آب دوری می کنند. مواد آب گریز به دلیل ناهمواری های سطحی میکرومتری و نانو متری خود,اجازه پخش شدن یا جذب شدن آب روی سطح را نمی دهند و ازاین رو موجب قطره ای شدن آب و سر خوردن آن می شوند. شنیدن واژه هایی از این قبیل رنگ آب گریز،چوب آب گریز،مصالح ساختمانی آب گریز،منسوجات آب گریز... دور از ذهن نبوده که امروزتوانسته ایم با فناوری نانو به تمام اینها دست یابیم. رفتن به این سو و تولید محصولاتی با خاصیت آب گریز به دلیل نیازی بوده که بشر در سطوح و زمینه های مختلفی احساس کرده است.مثل جذب آب و رطوبت در صنایع مختلفی مانند صنعت ساختمان،صنایع دریایی،صنایع فلزی و چوبی و غیره که میدانیم مشکل ساز بوده است که با استفاده از فناوری نانو در زمینه تولید محصولات آب گریز توانسته ایم خیلی از این مشکلات را برطرف نماییم. ایجاد خاصیت آب گریزی در سطوح با استفاده از فناوری نانو،باعث افزایش ماندگاری،کاهش هزینه ها و همچنین کاهش زمان مورد نیازجهت نظافت این سطوح از جمله مزایای مهم دانش آب گریزی است که در زمینه های مختلف و حتی زندگیمان کاربرد پیدا کرده است. نکته قابل توجهی که در مورد سطوح آب گریز وجود دارد این است که ، این سطوح علاوه بر دفع آب از روی سطح خود توانایی دفع آلودگی ها شامل ذرات جامد،مایعات آلی و آلودگی های زیستی را نیز دارند.