نانو فناوری (Nanotechnology)

نانو تکنولوژی یا همان ریز ذره ها فناوری جدیدی است که تمام دنیا را فرا گرفته است و در واقع فناوری نانو بخشی از آینده نیست بلکه همه آینده است.نانو تکلنولوژی تنها یک رشته نیست, این علم در تمام رشته ها رسوخ کرده است و حتی فراتر از آن است و ما شاهد حضور و تاثیرات این علم در کلیه شاخه های پزشکی, علوم مواد, پتروشیمی, صنایع دفاعی, الکترونیک, کامپیوترهای کوانتومی و غیره می باشیم و هر روزه در جهان بر تعداد این شاخه ها افزوده می شود زیرا دانشمندان در حال تحقیق و توسعه این علم هستند.نانو و فناوری نانوکاربردهای نانو ذرات نقره در جهان و ایران

پس از نانو لوله های کربن, نانو ذرات نقره یکی از پر کاربردترین ذرات در حوزه فناوری نانو محسوب می شوند که هر روزه هم بر این کاربردها افزوده می شود. نانو ذرات نقره در عرصه های گوناگون پزشکی, صنعت, کشاورزی, دامپروری و بسته بندی, لوازم خانگی, آرایشی, بهداشتی و نظامی کاربرد فراوانی پیدا کرده اند که تنها دلیل آن خواص فیزیکی و شیمیایی ویژه ای است که این ذرات دارند.

از میان خواص بسیاری که نانو ذرات نقره دارند که باعث توسعه روز افزون فناوری نانو گردیده است, خاصیت ضد میکروبی نقره می باشد که از دیرباز شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است, برای مثال در جنگ ها برای جلوگیری از غفونت زخم سربازان محل زخم را با سکه های نقره می بستند یا برای جلوگیری از فاسد شدن مواد غذایی آنها را در ظروف نقره نگهداری می کردند. حتی طبیب بزرگ ایرانی بوعلی سینا برای بعضی از بیماران خود قند آبی که در آن انگشتر نقره قرار داده بود را تجویز می کردند. پس پر واضح است که یکی از دلایل کاربرد گسترده این ذرات, خاصیت ضد میکروبی این ذرات می باشد. سکه های نقرهاین نکته را هم بدانید که نانو ذرات نقره برای بدن انسان, غذاها و بافت ها بی ضرر می باشند ولی برای عوامل بیماری زا یک سم محسوب می شوند. دلیل این خاصیت ذرات نانو در مقایسه با ذرات غیره نانوی نقره, افزایش سطح این ذرات می باشد که خود منجر به افزایش واکنش پذیری ماده و پیروی ماده از فیزیک و شیمی کوانتوم در حالت نانو می باشد.

زمانی که خواص نقره را در دو سایز بزرگ و کوچک در حد نانو ذرات مورد بررسی و مقایسه قرار دادند به این نتیجه رسیدند که نقره در ابعاد بزرگتر تنها فلزی با واکنش پذیری کم می باشد ولی زمانی که به ابعاد کوچک در حد نانو متر تبدیل می شود خاصیت میکروب کشی آن به بیش از 99 درصد افزایش می یابد به حدی که می توان از آن در جهت بهبود جراحات و زخم ها استفاده نمود.نقره وقتی که با نانو ذرات تبدیل می شود می تواند بر متابولیسم, تنفس و تولید مثل میکروارگانیسم ها اثر بگذارد.